Hilton Makkah Convention Hotel

Jabal Omar, Ibrahim Al Khalil, Ash Shubaikah, Makkah, Saudi Arabia, Phone+966 12 565 7000